Alles om mij heen kan me inspireren, maar "het licht" is steeds de essentie en verbindende factor. Het gaat om een zoektocht, een gevoel van vrijheid, vrij van de regels en beperkingen. Herkenbare motieven uit het dagelijkse leven worden herleid tot abstracte kleurvlakken en lijnen. Nooit is een werk af, volledig aanvaardbaar is het nooit, want het onderzoek gaat verder op een volgend werk, met soms een andere aanpak, een andere formele structuur, ander kleurgebruik. En dat proces van aanpassen, zelfcorrectie en overschilderen is nu juist het boeiende. Niet een mentaal concept, maar de aarzelingen, overschilderingen en wegschilderingen liggen aan de basis van het werk. De drijvende kracht van inspiratie duwt me die zoektocht steeds verder te gaan. Hoe de werkelijkheid eruit ziet die eronder vandaan komt, daarover zijn slechts vermoedens te uiten. Het licht was naast het schilderen de uitdaging om met glastechnieken verder te gaan en deze materie verder te verdiepen.

""Glas is zacht en sensueel als het heet is, eenmaal afgekoeld is het hard en scherp, maar tegelijkertijd is het broos en kwetsbaar. Ik ervaar het als een metafysisch materiaal; het is er en ook weer niet, het is gestold maar toch in beweging, doorzichtig en toch gesloten. Glas geeft je de mogelijkheid licht te vangen en te transformeren. Het toeval speelt een steeds meer belangrijker rol in mijn werk. Het steeds weer nieuwe begin van avonturen die samen met het licht, de kleuren en de krachtmeting de schoonheid kan doen ontspruiten. "